AHA-BUCH

Liderlik ve Prososyal Davranislar

 Paperback
Print on Demand | Lieferzeit:3-5 Tage I

45,90 €*

Alle Preise inkl. MwSt. | zzgl. Versand
ISBN-13:
9783659975271
Einband:
Paperback
Seiten:
224
Autor:
Mustafa Ipek
Gewicht:
350 g
Format:
220x150x13 mm
Sprache:
Türkisch
Beschreibung:

Örgütsel davran s alan ndaki son dönem arast rmalar genellikle biçimsel davran slara odaklanm st r. Rol ötesi davran slar biçimsel olmayan ancak, örgüte fayda saglayan davran slar olup, bireyin karakter ve kisiligi ile yak ndan ve dogrudan iliskilidir. Örgütler, çal san davran slar n n yönünü ve siddetini etkileyen birçok faktörü bünyesinde bar nd rmaktad r. Bu faktörlerden belki de en önemlisi liderlik tarz d r. Liderlik aç s ndan bat l kaynaklarda genel anlamda otoriter, liberal ve demokratik tarzlar n ön plana ç kt g görülmesine ragmen ülkemizde otoriter ama babacan ve sevecen liderlerin de sevildigi ve örgütlerin yönetiminde etkin rol oynad g bilinmektedir. Bu çal smada otokratik, liberal, demokratik ve otokratik babacan liderlik davran slar n n prososyal davran slar üzerindeki etkisi milletvekili ve dan sman iliskisinde arast r lm s, liderlik tarz n n rol içi ve rol d s prososyal davran slar hangi yönde etkiledigi ortaya ç kar lmaya çal s lm st r. Çal sman n bu baglamda bütün örgütlere yol gösterici nitelikte olacag varsay lmaktad r.

Kunden Rezensionen

Zu diesem Artikel ist noch keine Rezension vorhanden.
Helfen sie anderen Besuchern und verfassen Sie selbst eine Rezension.