AHA-BUCH

Seramik Sanatinda Mozaik Tekniginin Uygulanmasi

Eskisehir Çagdas Seramik Açik Hava Müzesi Örnegi
 Paperback
Print on Demand | 1027 Stück | Lieferzeit:3-5 Tage I

64,90 €*

Alle Preise inkl. MwSt. | zzgl. Versand
ISBN-13:
9783659937521
Einband:
Paperback
Seiten:
168
Autor:
Öznur Yildirim
Gewicht:
267 g
Format:
220x150x10 mm
Sprache:
Türkisch
Beschreibung:

99
Seramik insan hayat na dahil oldugundan bu yana bünyesindeki degiskenlik, teknik çesitlilik gibi yap sal özellikleri nedeniyle çesitli amaçlar için kullan lm st r. lk zamanlar ihtiyaçtan dolay kullan lan seramik malzeme hep bir estetik kayg yla zaman içinde sanat olgusuna dönüsmüstür. Bu estetik kayg , doku, doluluk bosluk, dekor, kar s k malzeme gibi ögeler ile hem seramik formlarda hem de seramik yüzeylerde kullan lm st r. Bu ögeler kullan l rken formlarda veya yüzeylerde yeni aray slar olmustur. htiyaçtan dolay ortaya ç kan bu yeni aray slar bazen bir renk, bazen bir leke, bazense çesitli tekniklerin kullan ld g yöntemler olmustur. Bunlardan bir tanesi de sanattaki teknik aray stan kaynaklanan ve M.Ö. 4000'lerde ilk kez Sümerler taraf ndan kullan lmaya baslanan mozaik teknigidir. Mozaik teknigi de seramik sanat nda 1900'lerin bas nda çesitli sanat ak mlar n n dogmas ile denenmeye baslam s ve yavas yavas seramik sanat içinde yerini alm st r. Bu çal smada çagdas seramik sanat nda mozaik ve seramik malzemenin birlikteligi incelenerek, günümüz çagdas seramik sanat yla mozaik iliskisi Eskisehir Çagdas Seramik Aç khava Müzesi örnegi ile degerlendirilip desteklenecektir.