AHA-BUCH

Evde Saglik Hizmetinden Yararlananlarin Sosyal Hizmet Ihtiyaçlari

 Paperback
Print on Demand | 1027 Stück | Lieferzeit:3-5 Tage I

49,90 €*

Alle Preise inkl. MwSt. | zzgl. Versand
ISBN-13:
9783659929625
Einband:
Paperback
Seiten:
104
Autor:
Semih Sütçü
Gewicht:
171 g
Format:
220x150x6 mm
Sprache:
Türkisch
Beschreibung:

99
Bu çal sma, evde bak m - evde sagl k hizmetlerine olan ihtiyac n belirlenmesi, toplumun evde sagl k ihtiyac n n belirlenmesi, evde sagl kta bak m verenlerin yüklerinin belirlenmesi amac yla yap lm st r. Ancak bu alanda sosyal hizmet ile ilgili çal smalar n az olmas ya da yetersiz olmas bu çal smaya duyulan ihtiyac ortaya koymaktad r. Evde sagl k ve sosyal hizmet iliskilendirilmesinde çok az çal smaya rastlanmaktad r. Bu arast rma, yap lan diger arast rmalara ek olarak evde bak m - evde sagl k alan nda, evde bak mdan yararlanan bireylerin sosyal hizmet ihtiyaçlar n n belirlenmesi konusunda yap lacak öncü arast rmalardan biri olma niteligi tas maktad r.