Znaczenie otwartych przestrzeni publicznych

w ksztaltowaniu zwartych ukladów urbanistycznych
 Paperback
Print on Demand | Lieferzeit:3-5 Tage I

64,90 €*

Alle Preise inkl. MwSt. | zzgl. Versand
ISBN-13:
9783639891812
Einband:
Paperback
Seiten:
196
Autor:
Tomasz Bradecki
Gewicht:
308 g
Format:
220x150x12 mm
Sprache:
Polnisch
Beschreibung:
Praca dotyczy dziedziny planowania przestrzennego oraz planowania urbanistycznego. Zwarta zabudowa o wysokiej intensywnosci jest jednym z podstawowych elementów ksztaltowania miasta zwartego, przynoszacym liczne korzysci przestrzenne, spoleczne oraz ekonomiczne. Przyj_to, _e badanie mo_liwosci ksztaltowania zwartej, intensywnej zabudowy przy jednoczesnym zachowaniu otwartych przestrzeni publicznych jest jednym z wyzwan, jakie stawia zrównowa_ony rozwój miast. Zalo_ono, _e otwarte przestrzenie publiczne moga byc zródlem korzysci ekonomicznych dla miasta, co przeanalizowano z wykorzystaniem autorskiej metody badawczej. Przedstawiono wyniki badan wybranych przestrzeni publicznych oraz ukladów urbanistycznych w miastach Gliwice i Tychy. W podsumowaniu zamieszczono wnioski z analiz, przedstawiono równie_ mo_liwe propozycje rozwiazan planistycznych i projektowych. Promotor Prof. dr hab. in_. arch. Krzysztof Gasidlo. Wydzial Architektury Politechniki Politechniki Slaskiej. Projekt finansowany z grantu promotorskiego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa NN527115433

Kunden Rezensionen

Zu diesem Artikel ist noch keine Rezension vorhanden.
Helfen sie anderen Besuchern und verfassen Sie selbst eine Rezension.