Równolegle aplikacje MES w systemach klastrowych

Efektywna realizacja obliczen w klastrach. Macierze rzadkie. Implementacje równolegle.
 Paperback
Print on Demand | Lieferzeit:3-5 Tage I

49,90 €*

Alle Preise inkl. MwSt. | zzgl. Versand
ISBN-13:
9783639891508
Einband:
Paperback
Seiten:
112
Autor:
Waldemar Pokuta
Gewicht:
183 g
Format:
220x150x7 mm
Sprache:
Polnisch
Beschreibung:
Od wielu lat w technice komputerowej utrzymuje si tendencja dwukrotnego wzrostu mocy obliczeniowej co 2 lata. Wzrost ten dotyczy zarówno superkomputerów jak te i tych, które s u do zastosowa biurowych. W ostatnich latach jednak zamiast ci g ego zwi kszania cz stotliwo ci taktowania wprowadza si elementy równoleg e - zarówno wewn trz procesora, a tak e zwielokratniaj c liczb rdzeni, liczb procesorów oraz cz c komputery w klastry obliczeniowe. Aby wykorzysta potencja tych nowych architektur, niezbedne jest ponowne zaprojektowanie wielu aplikacji. Ka da aplikacja wymaga indywidualnego podej cia. W ksi ce zaproponowano równoleg y algorytm oblicze dla programów wykorzystuj cych metod elementów sko czonych.

Kunden Rezensionen

Zu diesem Artikel ist noch keine Rezension vorhanden.
Helfen sie anderen Besuchern und verfassen Sie selbst eine Rezension.