Przykladowe pytania na egzamin magisterski z matematyki

Repetytorium
 Paperback
Print on Demand | Lieferzeit:3-5 Tage I

49,90 €*

Alle Preise inkl. MwSt. | zzgl. Versand
ISBN-13:
9783639891225
Einband:
Paperback
Seiten:
96
Autor:
Krzysztof Drachal
Gewicht:
159 g
Format:
220x150x6 mm
Sprache:
Polnisch
Beschreibung:
Poni sze opracowanie zawiera krótkie, skondensowane notatki w formie pyta wraz z przyk adowym ich omówieniem. Mo e by ono przydatne dla wszystkich studentów kierunków cis ych, którzy chcieliby si zapozna z elementarnymi problemami, które absolwent matematyki powinien zna . Mo e te by pomocna studentom ucz cym si samodzielnie, rozwa aj cym wybór jakiego przedmiotu, nadrabiaj cym tzw. ró nice programowe, itp. Poruszone tematy dotycz : wst pu do matematyki, analizy matematycznej, równa ró niczkowych, algebry, analizy funkcjonalnej, topologii, analizy zespolonej i rachunku prawdopodobie stwa.

Kunden Rezensionen

Zu diesem Artikel ist noch keine Rezension vorhanden.
Helfen sie anderen Besuchern und verfassen Sie selbst eine Rezension.