AHA-BUCH

Tarihi ve Mimari Eserleriyle Bahçesaray

 Paperback
Print on Demand | Lieferzeit:3-5 Tage I

36,90 €*

Alle Preise inkl. MwSt. | zzgl. Versand
ISBN-13:
9783639814651
Einband:
Paperback
Seiten:
132
Autor:
Oktay Basak
Gewicht:
213 g
Format:
220x150x8 mm
Sprache:
Türkisch
Beschreibung:

99
Van' n gizemli ilçelerinden Bahçesaray'daki Tarihi Eserlerin ele al nd g kitap, basl ca iki bölümden olusmaktad r. lk bölümde; lçenin cografi konumu, yer ald g cografyan n tarihçesi, Müküs'ün Osmanl idaresine geçtikten sonraki idari yap s ve sonras nda buraya atanm s olan beyler hakk nda k sa bilgiler, ilçe s n rlar içerisindeki tas nmaz kültürel varl klardan olan tarihi eserlerin incelenmis oldugu ikinci bölüm ise katalog bölümünden olusmaktad r. Bu bölümde; Çizim ve fotograflar esliginde tan t m yap lan yap lar, Sanat Tarihi disiplini içerisinde irdelenerek, eserlerin bölge mimarisindeki yeri hakk nda degerlendirmelerde bulunulmustur.