AHA-BUCH

Seyahatnamelerde Türkistan Sehirleri

 Paperback
Print on Demand | Lieferzeit:3-5 Tage I

69,90 €*

Alle Preise inkl. MwSt. | zzgl. Versand
ISBN-13:
9783639814613
Einband:
Paperback
Seiten:
256
Autor:
Aysel Erdogan
Gewicht:
398 g
Format:
220x150x15 mm
Sprache:
Türkisch
Beschreibung:

Çal smada Türkistan sehirleri (Buhara, Hive, Taskent, Hokand, Semerkand) ve bu sehirlerin sosyal, kültürel ve ekonomik tarihi; seyahatnameler basta olmak üzere çesitli yerli ve yabanc arast rma eserlerin s g nda incelenmistir. Türkistan sehirlerinin cografi sartlar , tarihi, XIX. yüzy lda Türkistan sehirlerini ziyaret eden seyyahlar n sehre dair izlenimleri ve demografik yap lar hakk nda bilgi verilerek, XIX. yüzy lda bu sehirlerin durumu genel olarak tan t lmaya çal s lm st r. Türkistan halk n n gündelik yasant lar n sürdürdükleri evlerin yerlesim düzeninden baslayarak bu halklar n giyim kusamlar , yeme içme adetleri, gündelik yasant lar nda nas l vakit geçirdikleri, halk n belli basl eglence çesitleri ve törenleri hakk nda bilgi verilmistir. Türkistan halklar n n egitim seviyesi, medreseler ve medreselerde okutulan derslerin içerikleri ve ögretim yöntemleri hakk nda bilgiler verilmistir. Türkistan halk n n geçim kaynaklar , basta ticaret olmak üzere ziraat, hayvanc l k, el sanatlar ve zanaatkârl k gibi Türkistan ekonomisinde önem tas yan unsurlar ele al nm st r.

Kunden Rezensionen

Zu diesem Artikel ist noch keine Rezension vorhanden.
Helfen sie anderen Besuchern und verfassen Sie selbst eine Rezension.