AHA-BUCH

Futbolda Hakem Performansi

 Paperback
Print on Demand | Lieferzeit:3-5 Tage I

49,90 €*

Alle Preise inkl. MwSt. | zzgl. Versand
ISBN-13:
9783639814606
Einband:
Paperback
Seiten:
108
Autor:
Cengiz Kürkçü
Gewicht:
177 g
Format:
220x150x6 mm
Sprache:
Türkisch
Beschreibung:

99
Futbol oyununun temel faktörlerinden bir tanesi de hakemdir. Hakem maç n oynanmas esnas nda oyuncular n sagl g n korumakla ve kurallar n dogru bir sekilde uygulanmas n saglamakla görevlidir. Bu görevini en iyi sekilde gerçeklestirebilmesi için fiziksel ve zihinsel olarak üst düzeyde olmas gerekmektedir. Maç n h z n n ve ak s yönünün sürekli degismesinden dolay hakemlerin maç boyunca sarf ettikleri efor ve maruz kald klar fizyolojik zorlanma ile ilgili olarak uygun kondisyona sahip olup olmad klar n belirlemek için hareket sekillerinin kars last rmal analizi önemlidir. Bununla birlikte kalp at m h z tepkisi de fizyolojik zorlanman n bir göstergesi olarak incelenmektedir. Hakemlerin performans konusunda çesitli çal smalar bulunmakla birlikte, genellikle çal smalar futbol hakemlerinin maç içindeki hareketlerini kat edilen mesafe cinsinden incelemekle s n rl kalm st r. Bu çal smada; futbol hakemlerinin maç esnas nda kosu sekilleri, süresi, saha kullan mlar ve diyagonale uygun kosu sitiline ne kadar uyduklar , maç n belirli dönemleri için saha içinde yapt klar aktivitelere bagl olarak kalp at m h zlar n n nas l degistigi incelenmistir.