AHA-BUCH

Muitas kontroles punkta elektroniskas registreSanas sistemas izstrade

 Paperback
Print on Demand | Lieferzeit:3-5 Tage I

35,90 €*

Alle Preise inkl. MwSt. | zzgl. Versand
ISBN-13:
9783639814330
Einband:
Paperback
Erscheinungsdatum:
01.04.2018
Seiten:
68
Autor:
Daiga KuSnire
Gewicht:
118 g
Format:
220x150x4 mm
Sprache:
Lettisch
Beschreibung:

Musdienas elektroniskam sist mam ir oti liela nozime, jo tas izmanto praktiski visos uz mumos un valsts dienestos. Gandriz vai katra nozar ir nepieciesamiba, lai atvieglotu un paatrinatu darbu ar datiem. Nopietna probl ma ir izstrades vides izv le, jo sist mai ir jabut viegli un intuitivi saprotamai. Sist mas izstrades efektivitatei ir interesanti salidzinat un izp tit lidzigas tehnolo ijas, to attistibas tendences, ka ari pielietosanas efektivitati. Darba tiek analiz ta elektroniskas sist mas nepieciesamiba. Liela uzmaniba tiek piev rsta jaunakam tehnolo ijam, tai skaita ari elektroniskas re istr sanas sist mam, to ievesanai, attistibai un uztur sanai. Ar sis sist mas ieviesanu, tiek iegutas parskatamakas iesp jas. Darba m r is ir izveidot elektroniskas re istr sanas sist mu vieglajiem transportlidzek iem muitas kontroles punkta robezas s rsosanai.

Kunden Rezensionen

Zu diesem Artikel ist noch keine Rezension vorhanden.
Helfen sie anderen Besuchern und verfassen Sie selbst eine Rezension.