AHA-BUCH

Bir Afgan Aydini Olan Serdar Mahmud Tarzi Han'in Hatiralari Isiginda

Afganistan Gerçegi
 Paperback
Print on Demand | 1027 Stück | Lieferzeit:3-5 Tage I

84,90 €*

Alle Preise inkl. MwSt. | zzgl. Versand
ISBN-13:
9783639814019
Einband:
Paperback
Seiten:
380
Autor:
Süleyman Özmen
Gewicht:
582 g
Format:
220x150x23 mm
Sprache:
Türkisch
Beschreibung:

99
"Bir Afgan Ayd n Olan Serdar Mahmud Tarzi Han' n Hat ralar Is g nda Afganistan Gerçegi" basl kl bu çal smada, Afgan milliyetçiliginin kurucusu say lan Serdar Payende Muhammed Han' n büyük oglu Serdar Ramdel Han' n büyük torunu olan Mahmud Tarzi'nin (Serdar Mahmud Tarzi Han) özellikle 1902-1929 y llar aras ndaki döneme olan etkileri çok yönlü olarak ortaya konulmustur. Özellikle, Sam'da 18 y l süren sürgün hayat boyunca edindigi arkadasl klardan dolay Jön Türklerle güçlü baglant lar içinde bulunan Tarzi'nin, Jön Türklerin modernlesme fikirlerine kars duymus oldugu hayranl kla, Afganl l k ideali etraf nda bir ulusal bilinç yarat lmas n ve Afganistan' n çagdas bir ulus devlet olarak uluslararas politikada yerini almas n hedeflemis entelektüel bir Afgan ayd n oldugu ve yasad g süre içerisinde bulundugu cografyaya çagdaslasma maksad yla yapm s oldugu faaliyetler ile Türk milleti ile Afgan milleti aras ndaki dostluk köprüsünün kurulmas na yapm s oldugu katk lar tarihsel süreçte incelenmistir. Tarzi'nin girisim ve katk lar yla kurulan dostluk köprüsü, Amanullah Han ve Atatürk'ün kisilikleriyle daha da ileri noktalara tas nm s iki ülke es zamanl olarak kalk nmaya baslam st r.