AHA-BUCH

1980 Sonrasi Türkiye'de Sanat

Dönüsümler
 Paperback
Print on Demand | Lieferzeit:3-5 Tage I

79,90 €*

Alle Preise inkl. MwSt. | zzgl. Versand
ISBN-13:
9783639813876
Einband:
Paperback
Seiten:
652
Autor:
Burcu Pelvanoglu
Gewicht:
987 g
Format:
220x150x39 mm
Sprache:
Türkisch
Beschreibung:

Türkiye'nin siyasal, toplumsal ve kültürel yasam nda oldukça hareketi bir dönemi olusturan 1980 sonras dönem, Türkiye güncel sanat n n da kendisine zemin haz rlad g dönemdir. 12 Eylül 1980 darbesi sonras nda, arabesk burjuvazinin ve popüler kültürün yükselise geçisi, bir sanat piyasas n n olusmaya baslamas , sponsorlar arac l g yla toplu sergileme biçimlerinin gelistirilmesi, 1980'li y llar 1990'l y llara baglayan önemli gelismeler aras ndad r. 1980'lerin ortalar nda Türkiye'nin küresellesme sürecine girmesi,bu dönemin siyasal ve kültürel olusumlar aç s ndan belirleyici olmustur. 1987 y l nda düzenlenmeye baslanan stanbul Bienalleri'nin basar s nda, modernizm sonras tart smalar n sanat n içerigine, malzemesine ve elestirisine yans mas nda bu küresellesme sürecinin pay büyüktür. Bu gelismeler Türkiye sanat ortam n n d sa aç lmas n da beraberinde getirmistir. 1990'larda Türkiye sanat n n d sa aç ld g , küratörlü sergilerin yerlestigi, sanat n modern dönemle bir hesaplasma içine girdigi görülür. 2000'li y llar ise Türkiye sanat ortam na kurumlar n kat ld g ve kurum kars t hareketlerin görüldügü y llar olmas yla dikkat çeker.

Kunden Rezensionen

Zu diesem Artikel ist noch keine Rezension vorhanden.
Helfen sie anderen Besuchern und verfassen Sie selbst eine Rezension.