AHA-BUCH

Isbirligi ile Ögretim Yöntemi ve Uygulama Modelleri

9-10 Yas Grubu Çocuklarin Temel Motor Becerileri ile Problem Çözme Becerilerinin Gelisimine Etkisi
 Paperback
Sofort lieferbar | Lieferzeit:3-5 Tage I

64,90 €*

Alle Preise inkl. MwSt. | zzgl. Versand
ISBN-13:
9783639813869
Einband:
Paperback
Seiten:
204
Autor:
Dr. Mustafa Altinkök
Gewicht:
320 g
Format:
220x150x12 mm
Sprache:
Türkisch
Beschreibung:

99
Bu kitap; " sbirligi ile Ögretim Yöntemine Dayal Beden Egitimi Derslerinin 9-10 Yas Grubu Çocuklar n Temel Motor Becerileri ile Problem Çözme Becerilerinin Gelisimine Etkisinin Arast r lmas " konulu arast rman n, güncellenip gözden geçirilmesi sonucunda olusturulmustur. Arast rmada; isbirligi ile ögretim yöntemine dayal olarak düzenlenen beden egitimi derslerinin, çocuklar n temel motor becerisi ve problem çözme becerisi gelisimine etkisini belirlemek amaçlanm st r. Egitim bilimlerinde egitimin bütünlügüne katk saglayan en önemli bilim alanlar ndan birisi de beden egitimi ve spor bilimidir. Beden egitimi ile egitimsel kazan mlar n kazand r lmas için ögrenme-ögretme sürecinde farkl ögretim yöntem ve teknikleri kullan lmaktad r. Beden egitimi ögretimi alan nda kullan lan, temeli yap land rmac yaklas ma dayanan, ögrenci merkezli, etkinliklerde ögrencilerin kat l m n ön planda tutan, kars las lan problemlerin çözümüne ve çözüm yollar na s k tutan, arast ran, sorgulayan ve üreten kisilik gelisimini destekleyen, sonuç degil süreç degerlendirmeyi önemseyen, ögretmenin yol gösterici ve rehber olarak süreç içerisinde bulundugu en etkili yöntemlerden birisi isbirligi ile ögretimdir.