AHA-BUCH

Arap Edebiyatinda Eskiya Sairler

 Paperback
Print on Demand | 1027 Stück | Lieferzeit:3-5 Tage I

69,90 €*

Alle Preise inkl. MwSt. | zzgl. Versand
ISBN-13:
9783639813821
Einband:
Paperback
Seiten:
216
Autor:
Adem Dogan
Gewicht:
338 g
Format:
220x150x13 mm
Sprache:
Türkisch
Beschreibung:

99
Arap yar madas nda Cahiliye döneminden ilk Abbasîler dönemine kadar toplumdaki siyâsî, sosyal ve ekonomik durumlar n yaratt g problemler sonucunda esk ya sairler türemistir. Bu esk yalardan baz lar ortak mülkiyeti ve sosyal adaleti savunmuslar ve elde ettiklerini fakirlerle paylasm slard r. Diger bir k sm ise daha çok kendi menfaatleri dogrultusunda hareket etmislerdir. Çölü mesken tutan bu esk ya sairler düsüncelerini gerçeklestirmek için zenginlere ve ticaret kervanlar na bask n düzenlemislerdir. Sadru'l- slam döneminde slamiyet'in gelisiyle birlikte toplumda gerçeklestirilen iyilestirmeler sonucunda esk yal k hareketlerinde önemli ölçüde bir yavaslama olmussa da Emevîler ve Abbasîler döneminde tekrar yükselise geçmistir. Bu çal smada Cahiliye döneminde ortaya ç kan, Sadru'l- slam döneminde yavaslay p Emevîlerle birlikte tekrar hortlayan ve Abbasîler döneminde farkl bir mecrada devam eden esk ya sairler hareketi incelenmis, biyografileri hakk nda bilgi verilerek siirlerinden örnekler verilmistir.