AHA-BUCH

Arap Edebiyatinda Osmanli ve Türkler

Çagdas Arap Edebiyatinda Osmanli ve Türk Imajina Siirler Isiginda Tarihsel Bir Bakis
 Paperback
Print on Demand | 1027 Stück | Lieferzeit:3-5 Tage I

49,90 €*

Alle Preise inkl. MwSt. | zzgl. Versand
ISBN-13:
9783639813814
Einband:
Paperback
Seiten:
100
Autor:
Hatice Arslan Sözüdogru
Gewicht:
165 g
Format:
220x150x6 mm
Sprache:
Deutsch
Beschreibung:

99
Bu çal sma ile XXI. yüzy l itibariyle Arap edebiyat nda, Araplar n Türklerle ilk kars lasmas ndan baslayarak olumlu olumsuz yer alan Türk ve Osmanl maj incelenmis ve okuyucunun istifadesine sunulmustur. Ulas lan olumlu imajda Osmanl 'n n Arap cografyas na ve slam'a hizmetleri konu al nm s ve Osmanl Padisahlar na, Pasalar na methiyeler düzülmüstür. Olumsuz imajda ise, Arap cografyas nda gerçeklesen her seyden Osmanl sorumlu tutulmus ve siirlerine yans t lm st r. Bu yolla Osmanl 'n n gelmesiyle k s r bir dönemden bahsedilmistir. Bu eserde, tarihi süreç esas al narak, ortak bir cografyay paylasan iki milletin geçmisi hakk nda ulas labilen Arap tarihi ve edebiyat kitaplar ndan bu iki imaj n nas l yer ald g gözler önüne serilmistir. Arap ile Türk milletinden her biri müsterek tarih ve kültür sebebiyle geçmisten gelen bir bag ile digerine bagl oldugundan gelecegi insa ederken saglam temeller üzerine oturmas için bu eser tarih sayfalar na siirler yoluyla bir bak s sunmaktad r.