AHA-BUCH

Harçlarin Porozitesinin Bilgisayarli Tomografi Ile Belirlenmesi

 Paperback
Print on Demand | 1027 Stück | Lieferzeit:3-5 Tage I

55,90 €*

Alle Preise inkl. MwSt. | zzgl. Versand
ISBN-13:
9783639813807
Einband:
Paperback
Seiten:
144
Autor:
Ilker Tekin
Gewicht:
231 g
Format:
220x150x9 mm
Sprache:
Türkisch
Beschreibung:

99
Bilgisayarl Tomografi (BT) malzeme biliminde detayl verilerinden dolay arast rmac lar taraf ndan tercih edilmektedir. Bu çal sma bir master tezi olarak sunulmus ve kabul edilmistir. Bu master tezinde çimento harçlar n n bosluk yap s n n BT yöntemi ile belirlenmesi amaçlanm st r. Bu amaçla çimento harç kar s mlar nda PÇ 42.5 çimentosu yerine ag rl kça %5, %10 ve %15 oranlar nda volkanik tüf (VT) ikame edilmistir. Böylece 16x4x4 cm boyutlu harç numuneler olusturulmustur. Haz rlanan harçlar 100 günlük laboratuar kürü s ras nda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 21, 28, 42, 70 ve 100. günlerde BT ile görüntülenmistir. Numunelerin görüntü analizleri yap larak poroziteleri belirlenmistir. Ard ndan çimento harçlar 28 ve 100 gün sonunda k r larak bas nç dayan mlar bulunmustur. Arast rman n sonucunda, VT ikamesi artt kça bas nç dayan m n n ve ayn zamanda porozitenin düstügü görülmüstür. Sonuçta BT teknigi çimento harçlar üzerinde uygulanmas zor ve pahal ancak hassas ölçüm ve ayr nt l verilerinden dolay kullan labilir oldugu görülmüstür.