AHA-BUCH

Bütünlesik Pazarlama Iletisimi Araci Olarak Ürün Yerlestirme

 Paperback
Print on Demand | 1027 Stück | Lieferzeit:3-5 Tage I

55,90 €*

Alle Preise inkl. MwSt. | zzgl. Versand
ISBN-13:
9783639813708
Einband:
Paperback
Seiten:
136
Autor:
Leyla Bulut
Gewicht:
219 g
Format:
220x150x8 mm
Sprache:
Türkisch
Beschreibung:

99
Pazarlama geçmisten günümüze kadar bir tak m asamalardan geçmistir. Küresellesme, isletmeler aras rekabetin artmas ve teknolojinin h zla gelismesi gibi etkenlerle tüketiciler bilinçli hale gelmislerdir. Böylece tüketicinin istek ve ihtiyac n n merkezi olan bütünlesik pazarlamaya geçis saglanm st r. Bütünlesik pazarlama iletisimi arac olan ürün yerlestirme, basit olarak kosulu filmlerde markal bir ürünün (örnegin, otomobil) ya da ürüne iliskin reklam n (örnegin, magaza tabelas ) yer almas , televizyon programlar nda sunucunun markal bir ürün (örnegin, içecek sisesi) tas mas gibi yollarla reklam oldugu belirtilmeden yap lan reklamd r. Son dönemlerde ürün yerlestirme çok fazla uygulanmaktad r. Bu çal sma da televizyonun özellikle ev han mlar n n daha fazla izledigi düsünülmesi üzerine, dizilerde yap lan ürün yerlestirmeye daha fazla maruz kalmalar ndan dolay gösterilen markalar n izleyiciye o ürünü almaya yönlendirip yönlendirmedigi ve marka bilinirligi arast r lm st r.