AHA-BUCH

Spor Yönetiminde Halkla Iliskiler ve Iletisim

Spor Kulüplerinde Stratejik Kurumsal Iletisim Araci Olarak Yeni Medya
 Paperback
Print on Demand | Lieferzeit:3-5 Tage I

55,90 €*

Alle Preise inkl. MwSt. | zzgl. Versand
ISBN-13:
9783639813609
Einband:
Paperback
Seiten:
132
Autor:
Ali Gürel Göksel
Gewicht:
213 g
Format:
220x150x8 mm
Sprache:
Türkisch
Beschreibung:

99
Dr. Ali Gürel Göksel eserinde Spor Yönetiminde Halkla _liskiler ve _letisim konusunu "Yeni Medya" özelinde derinlemesine incelemektedir. Kitab_n amac_; çok say_da taraftar/müsterisi olan, çesitli gelir kaynaklar_na sahip ve ticari deger yaratan, görsel ve yaz_l_ bas_n_n her an haber konusu olan spor kulüplerinin halkla iliskiler faaliyetlerinin çat_s_ alt_nda kurumsal iletisim arac_ olarak yeni medyay_ kullan_m biçimlerinin degerlendirilmesidir. Arast_rma iki k_s_mdan olusmaktad_r. Arast_rman_n iki k_s_mdan olusmas_n_n nedeni, birinci k_s_mda sosyal aglarla neyin nas_l aktar_ld_g_n_ ele almak, ikinci k_s_mda ise spor kulüplerinin, kurumsal iletisim uzmanlar_yla yap_lan görüsmelerle bu aglarda neleri amaçlad_klar_n_ ve neler yapt_klar_n_ ortaya koymakt_r. Özellikle kulüplerin Facebook ve Twitter hesaplar_na daha fazla önem verdikleri belirlenmistir. Ayr_ca LinkedIn hesaplar_n_n kulüplerde insan kaynaklar_ bölümünün kontrolünde yönetildigi tespit edilmistir. Spor kulüplerinin kurumsal iletisim uygulay_c_lar_yla gerçeklestirilen görüsmeler sonucunda yeni medya hesaplar_n_n pazarlama bölümüyle omuz omuza yönetildigi ve çogu stratejilerin birlikte belirlendigi görülmüstür.