AHA-BUCH

Kara Egitim

 Paperback
Print on Demand | 1027 Stück | Lieferzeit:3-5 Tage I

55,90 €*

Alle Preise inkl. MwSt. | zzgl. Versand
ISBN-13:
9783639813593
Einband:
Paperback
Seiten:
148
Autor:
Emre Bekir Güven
Gewicht:
237 g
Format:
220x150x9 mm
Sprache:
Türkisch
Beschreibung:

99
Çagdas egitim anlay_s_ndan uzak, otoriteye boyun egen bireylerin yetistirilmesini amaçlayan kara egitimi konu almaktad_r. Korku, bask_ ve siddetle sekillenen egitimin nesillerde b_rakt_g_ etkileri ve kal_c_ hasarlar_ anlat_lmaktad_r. Psikolojik ve fiziksel aç_lardan siddete dayanan kara egitim, birçok aç_dan ele al_nmakta ve örnekler ile aç_klanmaktad_r. Bu örneklere dayanak olusturan yeni nesil Dogu Alman yazarlardan Jana Hensel'in romanlar_n_n tamam_ esas al_nm_st_r. Dogu Almanya'da bireylerin ne sekilde kara egitime maruz b_rak_ld_klar_n_n edebiyatta buldugu yeri su yüzüne ç_karmaktad_r.