AHA-BUCH

Osmanli Modernlesme Döneminde Dersim Sancagi'nda Egitim

 Paperback
Print on Demand | Lieferzeit:3-5 Tage I

64,90 €*

Alle Preise inkl. MwSt. | zzgl. Versand
ISBN-13:
9783639813579
Einband:
Paperback
Seiten:
184
Autor:
Hatip Yildiz
Gewicht:
290 g
Format:
220x150x11 mm
Sprache:
Türkisch
Beschreibung:

Osmanl Devleti, Tanzimat Ferman ile uygulamaya çal st g bir k s m yeni düzenlemeleri, 19. Yüzy l n ikinci yar s ndan itibaren bütün ülkeye yaymaya çal sm st r. Tanzimat' n getirdigi yeniliklerden biri de egitim alan nda yeni okullar n aç lmas d r. Ancak, diger tasra bölgelerinde oldugu gibi, Dersim Sancag nda da modern okullar n yogun olarak aç lmas daha çok II. Abdülhamid Dönemi'nde olmustur. Bu dönemde, Dersim Sancag nda modern egitime özellikle önem verilmis ve bölgenin kalk nmas için egitim sart olarak görülmüstür. Hatta tahsil görecek olan çocuklara günlük yüz dirhem ekmek ve senelik bir elbise verilerek, tesvik edilmeleri kararlast r lm st r. Modern okullar n aç lmas na verilen bu önem dogrultusunda, Dersim Sancag nda 1870'lerden itibaren farkl düzeylerde pek çok modern okul aç lmaya baslanm st r. Bu çal smada; yukar da sözü edilen okullar n ögrenci, ögretmen, ders ve egitim durumlar ayr nt l olarak incelenmis ve böylece Dersim Sancag n n Osmanl Dönemi'ndeki egitim yap s ortaya konulmustur.

Kunden Rezensionen

Zu diesem Artikel ist noch keine Rezension vorhanden.
Helfen sie anderen Besuchern und verfassen Sie selbst eine Rezension.