AHA-BUCH

Psikolojik Sermaye, Is Doyumu ve Örgütsel Baglilik

 Paperback
Print on Demand | Lieferzeit:3-5 Tage I

64,90 €*

Alle Preise inkl. MwSt. | zzgl. Versand
ISBN-13:
9783639813531
Einband:
Paperback
Seiten:
168
Autor:
Meltem Sünkür Çakmak
Gewicht:
267 g
Format:
220x150x10 mm
Sprache:
Türkisch
Beschreibung:

Bireyin kendine güveni, hayata iyimser ve umutlu yaklas m , sorunlar kars s nda dayan kl l k göstermesi gibi özellikleri ifade eden ve pozitif psikolojik gelisim durumunu yans tan psikolojik sermaye kavram , bireylerin is doyumu, örgütsel bagl l k ve performans düzeyleri gibi birçok örgütsel sonucu etkilemektedir. Eserde psikolojik sermaye kavram n n gelisimi, bilesenleri, ilgili arast rmalar ayr ca is doyumu teorileri, örgütsel bagl l k yaklas mlar ve psikolojik sermaye kavram n n, bireylerin is doyumu ve örgütsel bagl l k durumlar na etkisi incelenmistir. Kitap egitim bilimleri alan nda kullan lmak üzere haz rlanm st r.

Kunden Rezensionen

Zu diesem Artikel ist noch keine Rezension vorhanden.
Helfen sie anderen Besuchern und verfassen Sie selbst eine Rezension.