AHA-BUCH

Türk Tiyatrosunda Milli Mücadele (1918-2003)

 Paperback
Print on Demand | Lieferzeit:3-5 Tage I

48,90 €*

Alle Preise inkl. MwSt. | zzgl. Versand
ISBN-13:
9783639813289
Einband:
Paperback
Seiten:
280
Autor:
Gülsün Koçer
Gewicht:
433 g
Format:
220x150x17 mm
Sprache:
Türkisch
Beschreibung:

Türk tarihinin çok önemli dönüm noktalar ndan biri olan Millî Mücadele dogal olarak pek çok yönüyle sanatç lar m za ilham kaynag olmustur ve hâlâ da olmaya devam etmektedir. Diger sanat dallar nda oldugu gibi edebiyat n her dal nda da Kurtulus Savas ve sonuçlar n konu alan eserler verilmistir. Tiyatroda da oldukça ciddi bir yekûn olusturacak kadar Millî Mücadele konulu oyuna rastl yoruz. Bu eserler say sal olarak çok olmalar na ragmen simdiye kadar ayr nt l bir sekilde incelenmemislerdir. Biz bu çal smam zda sözü edilen eksikligi mümkün oldugunca kapatmaya çal st k. Kurtulus Savas 'n konu edinen oyunlar incelendiginde hem yak n tarihimizi farkl bak s aç lar yla gözden geçirmek hem de bu çal sman n kapsad g 1918-2003 y llar aras nda tiyatro edebiyat m zdaki gelisimi görme imkân bulacaks n z.

Kunden Rezensionen

Zu diesem Artikel ist noch keine Rezension vorhanden.
Helfen sie anderen Besuchern und verfassen Sie selbst eine Rezension.