AHA-BUCH

Mimari Tasarimda Bilisim Teknolojileri

Bilisim Teknolojileri ve Mimari Tasarimin Multidisipliner Yaklasimla Sundugu Muhtesem Yenilikler
 Paperback
Print on Demand | Lieferzeit:3-5 Tage I

32,90 €*

Alle Preise inkl. MwSt. | zzgl. Versand
ISBN-13:
9783639813234
Einband:
Paperback
Seiten:
88
Autor:
Volkan Kadir Gungor
Gewicht:
147 g
Format:
220x150x5 mm
Sprache:
Türkisch
Beschreibung:

Bilgi ve iletisim teknolojilerinin mimari alandaki kullan_m_, 1980'li y_llardan itibaren giderek yayg_nlassa da genellikle bitmis tasar_mlar_n mimari ürüne dönüstürülmesine yönelik olarak gelisme göstermistir. Günümüzde yasanan teknoloji devrimi sayesinde bilgisayar destekli mimari tasar_m yaz_l_mlar_ iki boyutlu çizim, üç boyutlu modelleme, animasyon ve görsellestirmede kullan_mlar_n_n yan_ s_ra, sanal ortamda deprem dayan_m_, ayd_nlatma, _s_ korunumu ve yap_m sürecinin takip edilmesi alanlar_nda da kullan_lmaktad_r. Bu sofistike yaz_l_mlar üretimde h_z, insan hatas_n_n azalt_lmas_, kesinlik, hassasiyet, arsivleme, bilgiye h_zl_ erisim ve gerçekçilik saglamaktad_r. Bu çal_sma kapsam_nda bilgisayar destekli tasar_m yaz_l_mlar_ ile gelisen ve mimarl_k literatürüne "algoritmaya dayal_ parametrik mimari tasar_m" olarak geçen tasar_m yaklas_m_ ele al_nm_st_r. Bu baglamda parametrik tasar_m_n mimari egitimde ve yap_ sektöründeki yeri kavranmaya çal_s_lm_st_r. Çal_smada ilk olarak konu ile ilgili bilimsel literatür incelenmistir. Daha sonra parametrik tasar_m yaklas_m_ ile bilgisayar destekli tasar_m yaz_l_mlar_ incelenmistir.