AHA-BUCH

Okulöncesi Ögretmenlerinin Oyun ve Oyuncaga Iliskin Metaforik Algilari

 Paperback
Print on Demand | 1027 Stück | Lieferzeit:3-5 Tage I

35,90 €*

Alle Preise inkl. MwSt. | zzgl. Versand
ISBN-13:
9783639813128
Einband:
Paperback
Seiten:
68
Autor:
Songül Giren
Gewicht:
118 g
Format:
220x150x4 mm
Sprache:
Türkisch
Beschreibung:

99
Bu kitapta okul öncesi ögretmenlerinin oyun ve oyuncak kavram_na iliskin metaforik alg_lar_n_n belirlemesi amac_yla yap_lm_s iki arast_rma bulunmaktad_r. Birinci arast_rmaya 74, ikinci arast_rmaya ise 75 okul öncesi ögretmeni kat_lm_st_r. Ögretmenlerden elde edilen verilerin içerik analizi ile degerlendirilmesi sonucu; oyuncak kavram_na yönelik 48 metafor ile 6 kategori ve oyun kavram_na yönelik 36 metafor ile 5 kategori ortaya ç_km_st_r. Bu metaforlar "(1) tüm gelisim alanlar_n_ destekleyici olarak oyuncak, (2) eglence arac_ olarak oyuncak, (3) oyunlar_n temel malzemesi olarak oyuncak, (4) çocugun temel ihtiyaçlar_ndan birisi olarak oyuncak, (5) çocugun duygular_n_ ve hayallerini yans_t_c_ olarak oyuncak, (6) çocugun ailesinin bir üyesi olarak oyuncak" ve "(1) ögretici rolü ile oyun, (2) eglendirici rolü ile oyun, (3) çocugun kendini ifade etme biçimi ve duygular_n_ yans_t_c_ rolü ile oyun, (4) yasamsal ihtiyaç rolü ile oyun, (5) çocugun hayat_n_n bir parças_ rolü ile oyun" kategorilerinde toplanm_st_r.