AHA-BUCH

Duygusal Zekâ ve Hasta Memnuniyeti

 Paperback
Print on Demand | Lieferzeit:3-5 Tage I

36,90 €*

Alle Preise inkl. MwSt. | zzgl. Versand
ISBN-13:
9783639813098
Einband:
Paperback
Seiten:
156
Autor:
Gaye Atilla Gök
Gewicht:
249 g
Format:
220x150x9 mm
Sprache:
Türkisch
Beschreibung:

Günümüzdeki sagl_k sistemi, insanlar_n duygular_yla ve sagl_g_yla ilgilenmeksizin, yaln_zca bozulmalar_ en aza indirecek mühendislik sistemlerine odaklanmaktad_r. Oysa merhamet duygusu, empati duygusu ve duygusal zekâya iliskin farkl_ görüslerin gerektirdigi duygusal becerileri içeren bir ilgi, hastay_ memnun etmeye yetebilir. Çünkü hasta -eger kendisi de sagl_k çal_san_ degilse- sagl_k çal_san_n_n t_bbi bilgisini ölçme konusunda yeterli degildir. Hasta, ald_g_ hizmetin ancak duygusal zekâ içerigini ölçebilir. Duygusal zekâ; insâni temast_r. Kendi duygusunun, baskalar_n_n duygular_n_n fark_nda olmakt_r, duygular_n kullan_lmas_ ve düzenlenmesidir. Bu kitap duygusal zekâ ve hasta memnuniyeti kavramlar_n_ kapsaml_ bir sekilde ele almaktad_r. _çerikteki arast_rma, Isparta il merkezindeki 6 hastanede çal_sanlar_ ve bu hastanelerde yatan hastalar_ kapsamaktad_r. 704 kisilik kat_l_mla gerçeklestirilen arast_rman_n sonuçlar_na göre duygusal zekâ alt boyutlar_ ile hasta memnuniyeti boyutlar_ aras_nda anlaml_ iliskiler saptanm_st_r.

Kunden Rezensionen

Zu diesem Artikel ist noch keine Rezension vorhanden.
Helfen sie anderen Besuchern und verfassen Sie selbst eine Rezension.