AHA-BUCH

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ve Katkilari

 Paperback
Print on Demand | Lieferzeit:3-5 Tage I

49,90 €*

Alle Preise inkl. MwSt. | zzgl. Versand
ISBN-13:
9783639813012
Einband:
Paperback
Seiten:
104
Autor:
Isik Akin
Gewicht:
171 g
Format:
220x150x6 mm
Sprache:
Türkisch
Beschreibung:

Kurumsal sosyal sorumluluk kavram_ yak_n geçmisten baslay_p günümüze kadar olan zaman diliminde gittikçe önemi artan ve gelisen bir kavramd_r. Yap_lan birçok arast_rma ve çal_sma göstermistir ki bir isletmenin basar_s_ söz konusu oldugunda kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalar_ son derece önemlidir. Bu nedenle birçok isletme imaj ve itibar_n_ tüketicilere en iyi sekilde yans_tabilmek için kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalar_n_ benimsemistir. Önceleri sosyal sorumluluk projeleri özel sektörde kendisini gösterirken son dönemlerde ise kamu sektöründe de kendini göstermeye baslam_st_r. Fakat bu tür uygulamalar kamu sektörüne uyum göstermemekte, dolay_s_yla da kamu sektörüne adaptasyonda zorluk yasanmaktad_r. Bu çal_smada ilk olarak kurumsal sosyal sorumluluk kavram_, teorik altyap_s_ ve gelisim süreçleri incelenmistir. Sonras_nda ise kurumsal sosyal sorumluluk kavram_n_n kamu sektöründeki uygulamalar_ incelenmistir. Bu arast_rman_n amac_ kamu alan_nda çal_san personelin kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalar_na bak_s aç_s_ ve kurumsal sosyal sorumluluk ile ilgili görüs ve düsüncelerini incelemektir.