AHA-BUCH

Kimisko risku aktualitate atkariba no remonta veikSanas terminiem

 Paperback
Print on Demand | Lieferzeit:3-5 Tage I

39,90 €*

Alle Preise inkl. MwSt. | zzgl. Versand
ISBN-13:
9783639734324
Einband:
Paperback
Seiten:
112
Autor:
Juris KusinS
Gewicht:
183 g
Format:
220x150x7 mm
Sprache:
Lettisch
Beschreibung:

P_tnieciska darba "_imisko risku aktualitate atkariba no remonta veiksanas termi_iem" m_r_is ir nov_rt_t skolu iekstelpu gaisa kvalitates raditajus un pamatot kosm_tisko remontu risku veicot kosm_tisko remontu dazas dienas pirms macibu gada sakuma vai macibu gada laika. P_tnieciskais darbs izmantojams par pamatu talaku p_tijumu veiksanai par kaitigo _imisko vielu iedarbibu uz skol_nu veselibu ar m_r_i radit normativos aktus, kas nosaka izglitibas iestad_m telpu kosm_tisko remontu veiksanas termi_us un remontiem izmantojamo krasu veidus.

Kunden Rezensionen

Zu diesem Artikel ist noch keine Rezension vorhanden.
Helfen sie anderen Besuchern und verfassen Sie selbst eine Rezension.