AHA-BUCH

Publiska komunikacija: nokluseSana mediju attiecibas

 Paperback
Print on Demand | Lieferzeit:3-5 Tage I

49,90 €*

Alle Preise inkl. MwSt. | zzgl. Versand
ISBN-13:
9783639734287
Einband:
Paperback
Erscheinungsdatum:
03.04.2018
Seiten:
104
Autor:
Edite Olupe
Gewicht:
171 g
Format:
220x150x6 mm
Sprache:
Lettisch
Beschreibung:

Noklus sana komunikacijas procesa ir semantiski ietilpigs informacijas avots, kas sabiedrisko attiecibu, mediju komunikacijas aspekta Latvija nav p tits. Noklus sana darba analiz ta ka komunikacijas procesa verbalais un neverbalais elements, identific jot un v rt jot tas izpausmes mediju attiecibas. Lai izprastu noklus sanas tehnolo ijas un to darbibas principus, izmantota starpdisciplinara pieeja. Darba v rt ta noklus sanas kauzala saikne ar klus sanu tas lingvistiskaja, etimolo iskaja un komunikacijas aspekta, analiz tas kulturv sturiskas, psiholo iskas, etniskas, socialpolitiskas un tiesiskas determinantes, kas veido komunikacijas procesa kontekstu. Izmantojot starpdisciplinaro pieeju, izveidota noklus sanu determin joso faktoru tipolo ija. Darbs nepretend uz visaptverosu noklus sanas fenomena analizi, tom r uzskatams par aizsakumu p tniecibai par so nozimigo, sabiedribas viedokli veidojoso publiska diskursa elementu.

Kunden Rezensionen

Zu diesem Artikel ist noch keine Rezension vorhanden.
Helfen sie anderen Besuchern und verfassen Sie selbst eine Rezension.