AHA-BUCH

Vibracijas EMIS ar rotejoSiem pastavigajiem magnetiem

 Paperback
Print on Demand | Lieferzeit:3-5 Tage I

35,90 €*

Alle Preise inkl. MwSt. | zzgl. Versand
ISBN-13:
9783639724745
Einband:
Paperback
Erscheinungsdatum:
01.04.2018
Seiten:
72
Autor:
Raimonds NikoluSkins
Gewicht:
124 g
Format:
220x150x4 mm
Sprache:
Lettisch
Beschreibung:

Saja darba ir veikta vibraciju analize elektromagn tiskas indukcijas sukni ar pastavigajiem rot josiem magn tiem. Petijums veikts izmantojot suk a imitaciju, kur kanals aizstats ar ner.t rauda plaksni, tadas pasas eometrijas. Ir atrasts vibraciju c lonis, un aprakstitas metodes, ka noteikt kritiskas vibracijas, gan skaitliski, gan analitiski. Ka ari izstradatas rekomendacijas nev lamo vibraciju nov rsanai, ar uzsvaru uz sada tipa suk iem. Skatiliski tiek risinats izmantojot FEMM un Solidworks programmaturu.

Kunden Rezensionen

Zu diesem Artikel ist noch keine Rezension vorhanden.
Helfen sie anderen Besuchern und verfassen Sie selbst eine Rezension.