AHA-BUCH

Homotopi Pertürbasyon Metodu Ile Integral Denklemlerin Çözümü

 Paperback
Sofort lieferbar | Lieferzeit:3-5 Tage I

49,90 €*

Alle Preise inkl. MwSt. | zzgl. Versand
ISBN-13:
9783330334229
Einband:
Paperback
Erscheinungsdatum:
11.07.2017
Seiten:
116
Autor:
Selim Findik
Gewicht:
189 g
Format:
220x150x7 mm
Sprache:
Türkisch
Beschreibung:

Son y llarda yap lan çal smalarda integral denklemlerin analitik ve say sal çözümünü elde etmek için birçok metot gelistirilmistir. Bu amaçla gelistirilen metotlardan biri de Homotopi Pertürbasyon Metodu (HPM)'dur. Bu çal smada HPM'nin integral denklemlerde kullan m aç klanm st r. Bu metodun integral denklemleri çözmedeki etkinligi ve kullan sl l g degerlendirilmistir. Çal sma dört bölümden olusmaktad r. lk bölümde HPM ile ilgili genel bilgiler ve bu metot kullan larak yap lan çal smalar literatür özeti k sm nda aç klanm st r. Çal smas n n amac k saca ifade edilmis, elde edilen bulgular aç klanm st r. kinci bölümde integral denklemlerin özellikleri aç klanm s ve s n fland r lmas yap lm st r. Üçüncü bölümde HPM'nin özellikleri ve integral denklemlerde kullan m incelenmistir. HPM d s nda integral denklemleri çözmek için kullan lan Direkt Hesaplama Metodu, Seri Çözüm Metodu, Adomian Ayr st rma Metodu, Varyasyonel terasyon Metodu, Diferansiyel Dönüsüm Metodu aç klanm st r. Baz integral denklem örneklerine HPM ve aç klanan diger metotlar uygulanm st r. Dördüncü bölümde de elde edilen analitik ve say sal sonuçlara göre HPM'nin etkinligi ve kullan sl l g degerlendirilmistir.

Kunden Rezensionen

Zu diesem Artikel ist noch keine Rezension vorhanden.
Helfen sie anderen Besuchern und verfassen Sie selbst eine Rezension.