Rüzgar Türbinlerinde Asenkron Generatör Moment Kontrolü
-12 %

Rüzgar Türbinlerinde Asenkron Generatör Moment Kontrolü

Degisken Rüzgar H zlar nda Rüzgar Türbinlerinde Asenkron Generatör Moment Kontrolü
 Taschenbuch
Sofort lieferbar | Lieferzeit:3-5 Tage I

Unser bisheriger Preis:ORGPRICE: 64,90 €

Jetzt 57,11 €*

Alle Preise inkl. MwSt. | zzgl. Versand
ISBN-13:
9783330066953
Einband:
Taschenbuch
Seiten:
168
Autor:
Özgün Kolaç k
Format:
220x150x mm
Sprache:
Türkisch
Beschreibung:
Dünya nüfusundaki art s, gelismekte olan ülkelerin büyük enerji ihtiyac ve devletlerin fosil yak tlara olan bag ml l klar n azaltma yönündeki politikalar yenilenebilir enerji kaynaklar n n önemi artt rm st r. Kömür, petrol ve dogal gaz yak tl güç santralleri atmosfere CO2 salarak sera gaz etkisi yaratmaktad r. Karbon emisyonlar n n s n rland r lmas , çevresel duyarl l ktan ziyade özellikle gelismis devletler için zaruri hale gelmistir. Bu nedenle birçok gelismis ülke rüzgar enerjisine yat r m yapmakta, politikalar n buna göre düzenlemektedirler. Rüzgar degiskendir, dolay s yla elde edilecek güç de degiskenlik arz etmektedir. Dolay s yla rüzgardan elde edilecek enerjiden maksimum fayda saglanmal , optimum isletme karakteristikleri olusturulmal d r. Degisken rüzgar h zlar nda rüzgar türbinlerinde kullan lan asenkron generatör moment kontrolü ile rüzgar türbinleri uç h z optimum çal sma sart n saglayarak türbin verimi artt r lm st r. Mekanik kontrole ihtiyaç duymaks z n, rotor dönme h z PI kontrol ile kontrol edilerek, türbin güç faktörü yükseltilmistir. Özellikle nominal rüzgar h z n n alt ndaki h zlarda elektrik kontrolüyle toplam santral verimini iyilestirmek mümkündür.

Kunden Rezensionen

Zu diesem Artikel ist noch keine Rezension vorhanden.
Helfen sie anderen Besuchern und verfassen Sie selbst eine Rezension.