Bolu Kentinin Mekansal Gelisimini Belirleyen Etmenler

 Paperback
Sofort lieferbar | Lieferzeit:3-5 Tage I

45,90 €*

Alle Preise inkl. MwSt. | zzgl. Versand
ISBN-13:
9783330066779
Einband:
Paperback
Seiten:
240
Autor:
Ismail Taner
Gewicht:
374 g
Format:
220x150x14 mm
Sprache:
Türkisch
Beschreibung:
Planl gelisme için yerlesme hakk nda kapsaml tan mlamalar n ortaya konulmas gerekmektedir. Bu çal sma ile Bolu kentinin mevcut durumu ve sorunlar analiz edilerek bilgiler verilmeye çal s lmaktad r. Bu bulgulardan hareketle kenti gelecege yönelik planlanmas için sürdürebilir ve yasanabilir süreç sunulmas na yard mc olabilir. Ortaya ç kan arast rman n veri ve bulgular na dayan larak Bolu kentinin kentlesme sürecinin mevcut durumu ve gelisimi ortaya konulmaya çal s lm st r.

Kunden Rezensionen

Zu diesem Artikel ist noch keine Rezension vorhanden.
Helfen sie anderen Besuchern und verfassen Sie selbst eine Rezension.